Welkom! - Activiteiten - RIMNieuws - Actueel - Dossiers - Mechelenbinnenstebuiten - Externe links - Contact
Google
Lokaal zoeken Web zoeken

 

 

RIM

Welkom bij RIM !

RIM vzw (Restauratie Integratie Mechelen) is een vereniging die bekommerd is om de toestand van het Mechels roerend en onroerend kultureel erfgoed.
Omdat zij vindt dat dit erfgoed niet altijd juist gewaardeerd wordt, moet er iets gedaan worden om de situatie te verbeteren.
RIM vzw zal vooral aandacht hebben voor het architekturale en stedebouwkundige patrimonium in groot Mechelen zonder daarom ander kultureel erfgoed uit te sluiten.
RIM vzw wil sensibiliseren om waardevolle oude panden in stand te houden, te restaureren en te integreren. Integreren betekent ervoor zorgen dat een oud gebouw weer nuttig gebruikt wordt, weer meespeelt in de omgeving en zichzelf zo beschermt tegen verwaarlozing.
RIM vzw wil niet gaan werken naast bestaande organisaties en initiatieven: het wil veeleer een gespreksforum worden, een uitwisselingsplatform bieden. Dit is absoluut nodig wil er een geloofwaardige en gecoördineerde aanpak komen.
RIM vzw wil zowel het grote publiek sensibiliseren als de eigenaars van waardevolle gebouwen en de overheid. Concreet wil zij het grote publiek benaderen met een regelmatig verschijnende nieuwsbrief. Er worden kontakten gezocht met eigenaars, overheid en geïnteresseerde organisaties.

 

Bericht aan onze leden en sympathisanten

We  lieten jullie al een tijdje in het ongewisse.   U kreeg ons RIMNieuws niet meer en we deden ook geen oproep meer om de ledenbijdrage te betalen. Heel wat van onze trouwe aanhangers begonnen zich vragen te stellen en waren zelfs boos. Volkomen terecht.  Onze communicatie met de achterban viel stil en daarvoor willen we ons in de eerste plaats oprecht verontschuldigen, zonder ons daarbij uit te putten in het zoeken naar excuses.
We spanden ons vele jaren in voor het erfgoed in Mechelen en omgeving. Onpartijdig, ongebonden en genuanceerd. Dat vergde heel wat middelen en tijd. RIM groeide uit tot een begrip en wordt tot op vandaag door vriend en vijand geprezen voor haar waarden, deskundigheid en visie op het vlak van erfgoed. Dat moeten we koesteren .
We hebben hierover dan ook  goed nagedacht. De tijd is gekomen om ruimte te bieden aan vernieuwing binnen onze vereniging. Een actualisering van onze visie en missie door nieuwe mensen met nieuwe ideeën dringt zich op om ook naar de toekomst toe de continuïteit van RIM te verzekeren . Die beoogde herbronning is niet vanzelfsprekend en vraagt tijd. We stellen ons dan ook tot doel het komende jaar 2013 te gebruiken om gestalte te geven aan deze vernieuwingsoperatie en deze te evalueren.  We gaan dus niet stilzitten. Onze leden blijven zonder bijkomende bijdrage lid tot 2013 en zullen ons RIMNieuws ontvangen.
Naast onze beoogde vernieuwing stelt RIM zich tot doel in het komende jaar aan kennisborging te doen. In een viertal uitgaven zal in het RIMNieuws teruggeblikt worden op kantelmomenten die in Mechelen bepalend waren voor zowel positieve als negatieve evoluties en realisaties op het vlak van erfgoed en stadsgezichten. Niet geïnspireerd door een krampachtig vasthouden aan wat voorbij is, maar wel vanuit het streven naar een duurzame verbetering met aandacht voor de sociale functie van ons erfgoed binnen het stedelijke weefsel.  Zoals onze naam het trouwens suggereert: restauratie maar ook integratie.
We rekenen op uw steun om te slagen in deze dubbele opdracht die we ons het komende jaar hebben toebedeeld. Misschien bent u wel de persoon die ons daarbij kan of wil helpen?  Dat willen we dan heel graag van u horen. Tot ziens.

Het RIMbestuur

September 2012